Oppervlakte beoordeling van Stucwerk

Oppervlakte beoordeling van Stucwerk

Voor stucwerk en werkzaamheden van gips op wanden en plafonds verricht door de stukadoor, worden een aantal richtlijnen gehanteerd. Deze richtlijnen worden ook wel de TBA (Technisch Bureau Afbouw) richtlijnen genoemd en zijn door de NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven) vastgesteld om miscommunicatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer te voorkomen en daarnaast om wettelijke zaken vast te stellen.

Deze richtlijn is bedoeld voor de beoordeling van het stukadoorswerk, afgewerkt gipskarton, gipsvezelplaten wanden en naadloze akoestische plafonds, gipsblokken en cellen beton wanden in een binnensituatie. 

Als leidraad voor de beoordeling zullen in Nederland en Europa de kwaliteitseisen worden gehanteerd van deze vakgebieden. Dit omdat stuc werkzaamheden altijd met de hand worden gedaan en daarom een door de mens gemaakt product is.

Waarom zijn deze richtlijnen opgesteld?

De richtlijnen zijn opgesteld om een indicatie te geven voor de afwerking van het gipswerk. Indien er onduidelijkheid bestaat over het werk wat er geleverd wordt vanaf de stukadoor voor de opdrachtgever, dan worden deze richtlijnen gehanteerd.

Tegenwoordig komen er dagelijks nieuwe stukadoors bij, alleen deze stukadoors worden vaak niet opgeleid zoals hoe dit zou moeten. Dit veroorzaakt dat er een verzadiging op de markt komt van stukadoors die hun werk niet correct uitvoeren of kunnen toepassen. Dit is de grootste reden waarom u geen goedkope stukadoor wilt aannemen.

Oppervlakte van toepassing voor TBA 3.8

De soorten oppervlakte waaraan in gebouwen eisen gesteld worden zijn als volgt:

1. Stukadoorswerk op:
– metselwerk, nieuw en bestaand.
– beton.
– gips.
– cellenbeton.
– kalkzandsteen blokken/lijmelementen.
– cementgebonden platen, leem-en houtvezelplaten.
– wandisolatieplaten (cementgebonden en thermisch isolerende platen).
– bestaand stukadoorswerk/spuitwerk. 

2. Systeemwanden en
–plafonds.
– gipskartonplaten.
– gipsvezelplaten.
– naadloze akoestische plafonds. 

3. Wanden van gipsblokken of cellenbeton.

4. Wanden van kalkzandsteen.

Voorafgaand aan het beoordelen van de werkzaamheden

Houd er altijd rekening mee dat gips en stucwerk handwerk is. Hierdoor komen onregelmatigheden en onvlakheden voor in het stuc- of spuitwerk. Deze zullen getoetst moeten worden op basis van inachtneming van punten opgesteld in het TBA.

Dit geldt dat er op een project een proefvlak gemaakt is waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer samen overeengekomen zijn, welk als uitgangspunt gebruikt wordt bij de beoordeling. Indien geen proefvlak gemaakt is dan zal de inspectie steekproefsgewijs plaats vinden. Wanneer er na de beoordeling alsnog door de opdrachtgever bewaarpunten kenbaar gemaakt worden, worden deze punten niet meer gehonoreerd.

De zichtbare beoordeling

Opgestelde kijkafstand:

Verplichte kijk afstand voor het beoordelen van stuc en spuitwerk bedraagt officieel 1 meter.

Strijklicht op stuc en spuitwerk:

Strijklicht is het licht dat wanneer een lamp of andere licht bron gebruikt voor het beschijnen van de wanden en plafonds, zichzelf voortdoet. Strijklicht kan veroorzaakt worden door daglicht tijdens bewolking of met de zon. Ook door kunstlicht zoals een bouwlamp langs een wand of plafond te schijnen creëert u een strijklicht effect. Het is tijdens het beoordelen van stucwerk niet toegestaan in geen enkele vorm om de beoordeling te maken op basis van strijklicht.

De beoordeling op basis van het oog dient altijd plaats te vinden bij gewoon daglicht of kunstlicht dat bevestigd is onder een hoek tussen de 60 en 90 graden gericht op het oppervlak. 

Vlakheid van de stuc werkzaamheden

De vlakheid van het gips werk wordt gemeten met precisiereien en een kaliber wig of meetklok. Deze precisie reien hebben een lengte van 2000, 1000, 400 maar ook 200mm. Deze zijn in overeenstemming met de onderlinge meetafstand tussen de meetpunten van de tabel. Hier wordt het midden van de rei als meetpunt gebruikt.

Wat belangrijk is bij het meten van de oppervlakte is dat wanneer er een gipsplaten wand van ongeveer 300mm breed gemeten moet worden, er een rei wordt gebruikt van 400 mm en niet langer. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een lange rei zullen zich vaker onvlakheden voortkomen.

meetpunt afstand voor stucwerk

Voorover en achterover hellende uitgevoerde vlakken

Voor het stukadoorswerk zijn er geen eisen of criteria vastgesteld voor het meten van achter- of voorover hellende gestukadoorde vlakken of delen. Het uitgangspunt is dat de ondergrond recht of vlak wordt aangeboden. Indien er gebleken wordt uit de metingen dat de ondergrond niet correct is aangebracht, is dit geen beoordelingspunt voor het afkeuren van stukadoorswerk.

Waterpas stucwerk en te lood

Waterpas en te lood stukadoorswerk zijn niet vastgebonden aan eisen of criteria. Indien de opdrachtgever dit wenst dat betreffende vlakte’s waterpas of te lood afgewerkt worden dient te schriftelijk overeen gekomen te zijn vastgelegd.

te lood stucwerk

Droging van het stucwerk

Tevens is de opdrachtgever van de klus voor de stukadoor altijd zelf verantwoordelijk voor de nabehandeling van de geleverde dienst en werkzaamheden. De droging van stucwerk staat los van de beoordeling criteria vastgesteld door de NOA, de klant is hier altijd zelf voor verantwoordelijk indien de ruimte verkeerde wordt ontlucht of belucht.

Wij zijn gewoon aan het werk tijdens de corona uitbraak, lees hier alles over in ons COVID-19 aanpak beleid.